T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlıklı tesis sertifikasyonuna bağlı kalınarak tüm pandemi önlemleri alınmıştır. 5 Haziran 2020’de konuk kabulüne başlanacaktır.