Our spa center, which consists of a Turkish bath, sauna, massage and relaxation hall, is completely located on the view.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlıklı tesis sertifikasyonuna bağlı kalınarak tüm pandemi önlemleri alınmıştır.